Dbamy o wartościowy przekaz!

Najważniejsze jest dobro, prawda i rzetelność.

MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji jest zbudownaie w Polsce znaczącej sieci, niezależnych i opiniotwórczych mediów katolickich. W ramach naszej misji pomagamy znaleźć oraz zorganizować źródła środków, które umożliwią trwałą działalność oraz rozwój konkretnego medium. Równocześnie działamy w interesie samych Darczyńców, pomagając spełnić postulowane przez nich cele. Skupiamy ekspertów rynku medialnego. Przekazujemy wiedzę na szkoleniach i konsultacjach indywidualnych.

DOBRO

Wierzymy, że tworząc wartościowe media, możemy promować wartości chrześcijańskie i patriotyczne, dzięki czemu kolejne pokolenia będą mogły wzrastać. To nieocenione dobro.

PRAWDA

Medialny przekaz dziś bardzo czesto nie dąży do poznania prawdy i przekazania jej. Tworząc nowe media katolickie, chcemy aby były wolne od domysłów i przeinaczeń.

RZETELNOŚĆ

Każdy tworzony przez nas projekt oraz wspierane medium prację w oparciu o najwyższe standardy. Zależy nam, aby każde dzieło było dopracowane i zgodnę z tradycyjnymi wartościami.

NASZE PROJEKTY

Każde nasze działanie jest dokładnie przemyślane. Nad każdym projektem pracuję dadykowany zespół, który obmyśla strategiczne punkty jego powstania. Zespół Fundacji dba, aby każde dzieło miało swoją unikalną formę, nietuzinkową treść i co najważniejsze, konkretny i wartościowy przekaz.

Nasze projekty promują wartości chrześcijańskie oraz patriotyczne. Wszystko to tworzone jest z myślą o następnych pokoleniach, które będą mogły skorzystać ze stworzonych materiałów, przez co tradycyjne wartości nie zanikną.